Välkommen till
Placerade Ungas
Föräldra­förening!

Samverkan kräver samsyn

PUFF vill tillsammans med föräldrar till placerade barn vara med och rusta dem till att kunna stå trygga som föräldrar på avstånd under tiden för barnets placering. Genom att värna, trygga och utveckla samverkan mellan föräldrar, familjehem och socialtjänst bidrar vi dels till att upprätthålla de rättigheter som både föräldrar och placerade barn har, dels bidrar vi positivt till den psykiska hälsan hos målgrupperna.

Vilka är vi?

Vi erbjuder

PUFF verkar för föräldrar till placerade barn – med barnets bästa i åtanke. Genom utbildning, information och förankring hos alla parter i det tredelade föräldraskapet vill vi förtydliga rollerna i samverkan för att ge alla parter bästa möjliga förutsättning för ett gott samarbete under placeringstiden.

“Jag önskar att mamma fått hjälp när jag och min syster flyttade, någon hon kunde prata med. Hur enkelt är det för en mamma när någon tar ens barn ifrån henne?”

Citat från ett placerat barn i rapport av Forsberg och Persson 2016.

Vi söker fler till vårt expertråd!

Just nu söker vi fler föräldrar, gärna mammor, till placerade barn till vårt expertråd.

 
Bli stödmedlem

Vill du eller ditt företag stödja vårt viktiga arbete?

Både du som privatperson och företag kan stötta vår verksamhet på flera olika sätt.