Om PUFF

Och vårt viktiga arbete

PUFF ska verka för föräldrar till placerade barn med barnets bästa i åtanke. Genom utbildning, information och förankring hos alla parter i det tredelade föräldraskapet vill vi förtydliga rollerna i samverkan. Det för att ge parterna bästa möjliga förutsättning till ett gott samarbete.

Om oss

Vem är vi?

PUFF är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden ideell organisation.

Vi vill tillsammans med föräldrar till placerade barn vara med och rusta dem till att kunna stå trygga som föräldrar på avstånd.

Genom att värna, trygga och utveckla samverkan mellan föräldrar, familjehem och socialtjänst bidrar vi dels till att upprätthålla de rättigheter som både föräldrar och placerade barn har, dels bidrar vi positivt till den psykiska hälsan hos målgrupperna.

  • Fortlöpande arbete med vårt expertråd
  • Fortbildning och föreläsning för socialstjänst, familjehem och ursprungsföräldrar till placerade barn
  • Opinionsbildning till förmån för alla involverade runt det placerade barnet
  • Vi ger inte näring åt offer eller förövare i våra sammanhang
  • Vi ger positiv energi och information
  • Vi ger så raka svar som möjligt
  • Vi vill svara på alla ”Vad, hur, när och varför”

Placeringens faser

Proaktivitet

>

Omhändertagande

>

Placering

>

Hemflytt / vårdnadsöverflytt

”Hur skulle du vilja att du och dina barn behandlades i en placeringssituation?”

 

Vår mission

Genom att värna, trygga och utveckla samverkan mellan föräldrar, familjehem och socialtjänst bidrar vi dels till att upprätthålla de rättigheter som både föräldrar och placerade barn har, dels bidrar vi positivt till den psykiska hälsan hos målgrupperna.

Vår vision

Vi vill tillsammans med föräldrar till placerade barn vara med och rusta dem till att kunna stå trygga som föräldrar på avstånd.

 

Vi erbjuder

PUFF ska verka för föräldrar till placerade barn med barnets bästa i åtanke. Genom utbildning, information och förankring hos alla parter i det tredelade föräldraskapet vill vi förtydliga rollerna i samverkan för att ge parterna bästa möjliga förutsättning för ett gott samarbete.

 
Bli stödmedlem

Vill du eller ditt företag stödja vårt viktiga arbete?

Både du som privatperson och företag kan stötta vår verksamhet på flera olika sätt.